Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle?

Å begrense klimaendringene er en forutsetning for å kunne nå mange andre bærekraftmål. Overforbruk blant rike mennesker er en vesentlig årsak til høye klimagassutslipp. Fattigdom kan ikke utryddes på en bærekraftig måte uten en sterk omfordeling av globale ressurser.

SDG Conference 2018
Innlegg på bærekraftskonferansen ved Universitetet i Bergen i februar 2018. (Foto: Eivind Senneset, UiB).