Høyres programutkast: Kan bli vanskelig å se forskjell på Jonas og Erna i klimapolitikken

Høyres programutkast er en moderat oppskrift på omstilling av Norge i grønn retning. Men oljepolitikken gis «varig vern» og punktet om klimarisiko i olje og gass i programmet for inneværende periode er utelatt.

Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim la frem Høyres programutkast mandag. Programmet inneholder mange forslag som vil støtte grønn omstilling, men oljepolitikken er «fredet». (Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre)

Våre støttespillere