Høyere klimaambisjoner i EU – hva vil det bety for Norge?

Europaparlamentet vil trappe opp ambisjonene om kutt i EUs klimagassutslipp fra 40 til 55 prosent innen 2030. Hva vil det bety for Norge?

Europaparlamentet er jevnt over den institusjonen i EU som presser på i grønn retning, skriver artikkelforfatteren. Her fra plenumsmøte i Strasbourg 24. oktober 2018.

Våre støttespillere