Handelen er sentral i det grønne skiftet

Handelen selv har ikke store, direkte utslipp av klimagasser, men har betydelig påvirkning på leverandørers og forbrukeres miljøvalg og samlede utslipp. Det må vi gjøre noe med.

citysyd
Handelsstanden er Norges største private sysselsetter – her City Syd i Trondheim.