Grunnloven gir miljøet rettigheter

Greenpeace, Natur og ungdom og Besteforeldreaksjonen tapte rettssaken om å få 23. konsesjonsrunde ugyldiggjort for å stoppe oljeboring i Barentshavet. Men også staten gikk på et nederlag i tingrettens dom.

Goliat er det første oljeproduserende feltet i Barentshavet. Striden i klimasøksmålet har stått om den siste konsesjonsrunden som åpnet for utvinning lenger nord og øst i Barentshavet har vært grunnlovsstridig. (Foto: Eni Norge)