Grønn konkurransekraft gjennom digitalisering og elektrifisering

Rapporten om grønn konkurransekraft gir et godt helhetsbilde av utfordringene norsk næringsliv står overfor hvis vi skal nå våre klimamål og samtidig oppnå verdiskaping. Men hva med vårt største, grønne konkurransefortrinn?

Vårt kanskje største konkurransefortrinn i den grønne omstillingen er våre store fornybare energiressurser, skriver artikkelforfatteren. Her Nyhellerdammen i Aurland (foto: Aerosport/E-CO Energi)

Våre støttespillere