Gassmyter: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest

Gass til oppvarming i husholdninger er energieffektivt. Traa, Sande og Sætres utgangspunkt er feil.

Gassfyrt varme – som her, vannbåren varme med radiator – er energieffektivt, skriver artikkelforfatteren.

Våre støttespillere