Gass – uegnet som bro til fornybarsamfunnet

Gass som erstatning for kull kan forsinke nødvendig omstilling og bidra til mer alvorlige klimaendringer.

fracking
Område der skifergass utvinnes ved hjelp av fracking.