Gass som klimaløsning

Av hensyn til klimaet og økt energietterspørsel må man skille mellom de fossile energikildene.

Statfjord A

Oil demand may peak in as little as 5 years. «We’ve long been of the opinion that demand will peak before supply», says the CFO of Statoil, Simon Henry. (Foto: Harald Pettersen, Statoil)