Gass er ingen løsning, den må fases ut

Som andre fossile brennstoff, må også gass fases ut og erstattes med fornybar energi. Dette er krevende. Men å se på denne oppgaven bare som «en rosa drøm» slik Killingland skriver, er en farlig holdning.

Sleipner-feltet.
Sleipner-feltet. (Foto: Harald Pettersen, Statoil).