Framtidsparadoks

Av alle våre muligheter for å bidra til en grønnere europeisk framtid, er gassen den største. Men bare om vi fornyer oss og blir en del av den europeiske fornybarsatsingen.

Våre støttespillere