Framtidig havstigning langs norskekysten

Nye beregninger av framtidig havnivå langs norskekysten gir både pusterom og utfordringer.