Fra lineær til sirkulær økonomi – standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet

Det skal lønne seg å drive ressursøkonomisk, og de som driver sirkulært blir morgendagens vinnere. Utvikling av standarder gjør kunnskap tilgjengelig og letter overgangen til en sirkulær økonomi.

Linear_versus_circular

I et framtidig næringsliv vil det rett og slett ikke være plass for teknologi som utelukkende baserer seg på jomfruelige materialer eller bedrifter som unødvendig gjør ressurser utilgjengelige for framtidig verdiskapning, skriver artikkelforfatteren.