Fossile energikilder og UiBs ansvar

Et avgjørende moment er ofte fraværende i debatten om petroleumsrelatert forskning: Karbonbudsjettet.