Forutsetninger i forskning gir feilinformasjon om klima

Effektene av klimaendringer undervurderes ofte fordi det gjøres avgrensninger i forskning og rapporter som gjør at viktig informasjon utelates. Resultatet blir ofte feilinformasjon til folket.

hvetefoto_fors
Hveteåker.