Forskning for klimavennlig omstilling

Det minste samfunnet må kunne forlange av sine ledere er at det er logisk sammenheng mellom klima-, energi- og forskningspolitikk.