Forskeres ansvar og rolle i klimaformidling

Klimaendringene krever samfunnsendringer. Samfunnsendringer krever nye politiske tiltak. Forskere kan peke på dette uten å drive partipolitikk.

5745589518_f19272420f_b

Debatten går om forskernes rolle i klimadebatten. Her Fysikk-bygningen ved Universitetet i Oslo.