Fornybarstøtte og karbonprising – et krevende samspill for Europa

Fortsatt støtte til modne fornybarteknologier som vind og sol i Europa vil gi økte kostnader for strømkunder og være uten klimanytte. Det vil føre til at klimapolitikken mister tillit og oppslutning.

res_thema_fig_so