EUs kvotemarked bedres – nå girer også Kina opp

I år starter endelig den reelle og landsomfattende klimakvotehandelen i Kina, etter noen år med «prøving og feiling». Sammen med endringer i EU, gir det grunn til optimisme.

42117-013: Tianjin Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant Project
Kinas landsomfattende kvotemarked starter opp i 2020. I første omgang omfatter det ca. 1700 kraftverk. Her fra kullkraftverk i Tianjin.