EU-regler for kabeldrift nærmer seg

Norske aktører bør følge godt med: EU er i ferd med å vedta nye regler som vil berøre både eksisterende og fremtidige kraftkabler mellom Norge og andre europeiske land.

kabler_statnett_tyskland_fors
Handel reduserer energikostnadene og er bra for klima, skriver Berit Tennbakk.