EU gjør seg klar til fornybart Europa

EU gjør seg klar til en omstilling fra fossil til fornybar energi, og har det siste året vedtatt flere lover for å fremme omstillingen til et bærekraftig energisystem. Omstillingen til et fornybart Europa vil måtte gå enda raskere hvis EU vedtar mål om netto nullutslipp innen 2050.

gemasolar-2011-9-2_
Andelen fornybar energi i Europa må øke fort for å klare klimamålene. Her fra det termiske solkraftverket (CSP) Gemasolar i Andalusia, Spania. (Foto: Gemasolar).