EU: Bærekraft inn i hele utdannings- og opplæringsløpet

EU-kommisjonen vil at kunnskap om klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bærekraft skal defineres som kjernekompetanse på alle nivåer i utdanningsløpet.

12. Nanna Ringstad
Hvis EU-kommisjonen får det som den vil skal kunnskap om klima, miljø og bærekraft inn i hele utdanningsløpet i EU. Det skal skje ved å gi lærere, opplæringsansvarlige, trenere, ungdomsledere og vitenskapelig ansatte faglige utviklingsmuligheter innen disse emnene, samtidig som bærekraft innføres som et tverrgående tema i læreplaner og studieprogrammer. Det skriver Finansforbundets Nanna M. Ringstad.