Etterlysning: Klimaplan i tråd med Paris-avtalen

I løpet av 2020 skal regjeringen legge fram en plan for hvordan Norges klimamål for 2030 skal innfris. Hvilket klimamål regjeringen legger til grunn for arbeidet, vil avgjøre hvor viktig planen blir.

klimaregj
Økt CO2-avgift er det viktigste virkemiddelet i klimameldingen statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har presentert og som nå er til behandling i Stortinget. (Foto: Bru/Olje- og energidep., Solberg/Statsm. kontor, Rotevatn/Klima- og miljødep.)