Etikk og olje: Tydelig omstillingskrav til universitetene

Etikk-uttalelsen om petroleumsforskning er et viktig og betimelig bidrag til debatten om universitetenes rolle i det grønne skiftet. Nå må universitetene følge opp.

Statfjord A
Alt er på stell i norsk oljeforvaltning. Miljøhensyn ivaretas på alle fronter, mener regjeringsadvokaten. Dette bildet er fra pengemaskinen Statfjord A. (Foto: Harald Pettersen, Statoil)