Etablering av verdens største karbonmarked

Kinesiske myndigheter vedtok i 2011 at det skulle etableres syv pilotprosjekter for handel med utslippskvoter. Hva er erfaringene så langt? Hvordan vil det nasjonale kvotesystemet organiseres når det trer i kraft i 2017?

shanghainight_
Shanghai er en av regionene som allerede har et karbonmarked i sving.