Energiewende: Hvorfor godtar tyskerne de høye kostnadene?

Tross høye strømpriser har det ikke vært noen demonstrasjoner mot Energiewende – bare for. Det er fordi Tysklands energiomstilling alltid har vært en grasrotbevegelse. Tenk på tyskerne som borgere, ikke bare forbrukere.

energiewende-demo berlin 30 november 2013_ek_forside
Demonstrasjon i Berlin 30. november 2013.