Energiewende 2.0

Tyskerne skrur på støttesystemer og justerer byrdefordeling, men det er fortsatt tempo i energiomstillingen. Reformene skal få ned kostnadene.

vind_nett_tyskland_ek
Energiewende i praksis: Vindmøller og kraftmaster i Frömern, Nordrhein-Westfalen.