Energidebatten må på sporet

Med eit betre faktagrunnlag blir det lettare å få ein diskusjon om heilskapen i energipolitikken og ikkje berre ein kamp om enkeltsaker som spriker i alle retningar.

roan_statkraft_
Vi manglar eit allment akseptert faktagrunnlag og ein nasjonal strategi for energisektoren, skriv artikkelforfattaren. Biletet er frå Roan-vindkraftverket. (Foto: Statkraft)