Energi Norge vil ha ny modell for klimakutt

Energi Norge ønsker en ordning i EUs regelverk som betyr at klimakutt i industri og oljevirksomhet kan bli godskrevet når det nye klimaregimet mot 2030 trer i kraft. Dette kan bli billigere og gi en bedre langsiktig omstilling enn om Norge skal ta alle kutt i transportsektoren og kjøpe utslippsrettigheter fra andre land, skriver Knut Kroepelien.