En bannbulle mot forbrukersamfunnet

Personlig har jeg aldri lest et mer rystende kampskrift enn “Hva skal vi svare våre barn?” Og motforestillingene veller opp i meg.

vetlesen_willig_b