Ekspert, ikke påvirkningsagent

CICERO og miljøorganisasjonene har ulike roller i den offentlige debatten. CICEROs jobb er å levere vitenskapelig basert kunnskap. Vår troverdighet vil svekkes om vi klatrer opp på barrikadene og blir aktivister.

_DSC0196_foto_Anna_Olerud_Natur_og_Ungdom.jpg (fullscreen)

Forskerne skal ikke bruke megafon. . Dersom CICERO inntar rollen som aktivist, mister vi troverdighet, skriver Christian Bjørnæs.,(Foto: Anna Olerud)