Eid innfører grøn finansforvalting

Eid kommune innfører som første kommune i Noreg grøn forvalting av kommunen sine finansplasseringar.

Våre støttespillere