Dommen mot Shell: Selskaper kan bli holdt direkte ansvarlig for å kutte utslipp

Halvannet år etter at nederlandsk Høyesterett i den banebrytende Urgenda-avgjørelsen påla staten å kutte nasjonale utslipp, har en domstol i Haag skrevet historie på ny. Dommen mot Shell kan bane vei for nye klimasøksmål mot selskaper.

shellstation
Shell må kutte sine utslipp kraftig, ifølge den ferske dommen fra Haag. Dommen kan få stor rekkevidde også for andre selskaper som produserer fossil energi, skriver Jenny Sandvig.