Disruptive teknologier – det grønne skiftets beste venner

Disruptive teknologier blir ofte sett på med skepsis fordi de endrer hele tankegangen rundt hvordan vi gjør ting. Nettopp derfor er slike teknologiske løsninger det grønne skiftets beste venner.

Solaroad: Solceller integrert i sykkelvei utenfor Amsterdam (foto: Solaroad.nl)