Det grønne tideverv

Den norrøne mytologien beskriver tre tidsaldre. I en av disse skal verden gå under i et Ragnarok. Men det kommer en ny tid etter dette, hvor verden kommer til overflaten og blir grønn og fruktbar. De gamle gudene er døde, nye verdier teller. Er det et slikt tideverv vi snart er på vei inn i?

evigvekst_forside