Derfor taper vi klimakampen

Glem 2-graders-scenariet, spørsmålet er snarere om vi klarer å bremse før vi når “4-graders-marerittet”.

Våre støttespillere