Derfor slår vi sammen Hafslund AS og E-CO Energi AS

Byrådet i Oslo går inn for å slå sammen Norges største nettselskap Hafslund AS og Norges nest største kraftselskap E-CO Energi Holding AS i ett konsern under én felles ledelse. Hadde det nye konsernet vært notert på Oslo børs, ville det trolig vært blant børsens ti største selskaper.

Stolsvassdammen_ekf
Stolsvatnet dam er et av de store vannkraftanleggene som eies av Oslo kommune. (foto: E-CO Energi)