Den lange veien til IRENA

En tysk foregangsmann, fossile motkrefter og atomlobbyen: Historien bak etableringen av IRENA, det internasjonale byrået for fornybar energi.

Det trengs massive volum ny fornybar energi over hele verden for å nå Paris-målene.