Dagens samfunn er ikke rigget for å gjennomføre store kutt i klimagassutslipp

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, og kutt i utslipp haster. Skal vi oppfylle Paris-avtalen, må vi bygge opp et nytt sett med institusjoner.

Parisavtalen er den viktigste globale klimainstitusjonen, og ligger til grunn som en minimumsforpliktelse for Norge, skriver artikkelforfatteren. Foto: