Biomangfold og mat: EU vil sette global standard for bærekraft

Å bevare biologisk mangfold er avgjørende for å klare klimamålene og for å fø oss. Er EU på rett spor med sine nye strategier for biomangfold og mat?

EUs matstrategi fremstår som fremoverlent, ambisiøs og relativt konkret fordi den dekker alle hovedleddene i matsystemet, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser vinranker i Toscana, Italia. (Foto: Inger E. Måren)

Våre støttespillere