Biogass i landbruket – hva skjer?

Forholdene ligger godt til rette for mer satsing på biogass i landbruket. Men først når det bygges anlegg vil det vise seg om ambisiøse målsettinger blir omsatt til praktisk handling.

Våre støttespillere