Biogass gir mer lønnsomt landbruk

Det er på tide å dreie noe av landbruksstøtten over til produksjon av biogass, som samtidig gir en betydelig positiv klimaeffekt for det tradisjonelle landbruket.

Våre støttespillere