Biodrivstoff og klimaeffekter

Usikkerheten er stor om klimaeffekten av biodrivstoff. Vi trenger en forskningsbasert analyse av hvilke råstoffer det eventuelt kan være fornuftig å utnytte til bioenergi ut fra et klima- og miljøperspektiv.

rapsaaker
Hva er klimaeffekten av storstilt bruk av biodrivstoff, bl.a. produsert fra raps? Bedre kunnskapsgrunnlag trengs, mener artikkelforfatterne.