Betydningen av ungdommens klimamobilisering for politikk og næringsliv

Klimabevegelsen har like stor endringskraft som arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen. Vi kan vente større politiske omveltninger fremover – og en sterkt polarisert debatt.

Sjelden har verden sett en bevegelse med et større moralsk overtak enn klimastreikende ungdommer, skriver artikkelforfatteren. Her fra skolestreik for klima i Oslo 30. august 2019.