Bedrifters bærekraftsarbeid: Best i klassen er ikke bra nok

Et godt, forskningsbasert grunnlag for arbeidet med bærekraft er viktig for å forstå risiko, og for at norsk næringsliv «treffer» med sine løsninger og produkter i omstillingen til bærekraft.

bangladesh_ilo
Bedrifter må ha forskningsbasert kunnskap om bærekraft for å forstå risiko, skriver artikkelforfatterne. Bilde fra tekstilproduksjon i Bangladesh.