Bakstreversk og ubalansert

Ola Borten Moes syn på verdens klima- og energiutfordringer er bakstreversk og ubalansert. Han må justere sin virkelighetsoppfatning.

Våre støttespillere