Ap og ACER: Vi tar godt vare på arvesølvet

Arbeiderpartiet har inngått en avtale med fire andre partier om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Avtalen og flertallsinnstillingen uttrykker en enighet om en rekke helt sentrale prinsipper knyttet til norsk suverenitet, eierskap og effektiv kontroll over våre energiressurser, det være seg olje- og gass eller elektrisk kraft.

Storglomvassdammen.
Stortingsflertallet i ACER-saken sikrer både en fornuftig videre deltakelse i et samarbeid vi har vært med på å bygge opp i flere tiår – samtidig som vi viderefører av noe av det stolteste vi har; tradisjonen for klok norsk, forvaltning av naturressursene, skriver Espen Barth EIde. Bildet er fra Storglomvassdammen. (Foto: Statkraft)