Antarktis, klima, Greenpeace og sitatjuks

I debatten om vern i Antarktis er Greenpeace inkonsekvente, uetterrettelige og konspiratoriske. Det er uforståelig hva organisasjonen forventer å oppnå med denne oppførselen.

Isbremmen Larsen B mister ismasse ut i Weddellhavet i Antarktis. Gjør Norge nok for å bidra til vern av havområdene?

Våre støttespillere