Ansvarsrisiko: Klimarelaterte søksmål

Klimaendringene kan danne grunnlag for i alle fall tre typer søksmål: Erstatningssøksmål, ugyldighetssøksmål og abstrakte klimasøksmål.

rettssal
Ses i retten? Domstolene er allerede en arena i klimaspørsmål.