Alle tiltak må med

Kampen mot de farlige klimaendringene blir ekstremt vanskelig å vinne uten karbonfangst og -lagring.

Boundary Dam Power Station in Estevan, Saskatchewan

Våre støttespillere